Home / School Activites / 2016 މާދަރީ ބަހުގެ ދުވަސް

2016 މާދަރީ ބަހުގެ ދުވަސް

22 feb

މާދަރީ ބަހުގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ ވަރައް ޚާއްސަ ހަރަކާތެއް މި ސުކޫލުގެ ސެމިނާ ހޯލްގައި 22 ފެބުރުވަރީ 2016 ވަނަ ދުވަހުގެ 1:30 ގައި ކުރިއަށްދާނެ